Korekta to najogólniej rozumiane poprawianie błędów ortograficznych, gramatycznych i interpunkcyjnych. Wydaje się to prostym zajęciem, które nie jest mocno skomplikowane. Jak się jednak okazuje, korekta ma wiele rodzajów. W tym mamy do czynienia z tak zwaną korektą redakcyjną. Co to jest korekta redakcyjna? Na jakim etapie pracy nad publikacji mamy z nią do czynienia?

Korekta z opracowaniem redakcyjnym tekstu – definicja

Według słownika języka polskiego jest to kompleksowa dbałość o treść i formę tekstu lub korekta wykonywana przez pracowników redakcji.
Oznacza to, że poprawki nanoszone są na tekst nie tylko pod kątem gramatycznym i ortograficznym ale i wyeliminowanie błędów stylistycznych, logicznych, merytorycznych i typograficznych. Jest więc to trochę szersze i bardziej specjalistyczne zajęcie niż zwykła korekta.
Co w praktyce to oznacza?

Na czym w praktyce oznacza korekta redakcyjna?

W praktyce tekst poddawany korekcie redakcyjnej zostaje poddany weryfikacji treści, przygotowującej ją do publikacji. Podczas tego procesu wyeliminowane są wszelkie błędy językowe, merytoryczne i typograficzne. Tekst przechodzi więc wiele zmian – od drobnych poprawek ortografii, interpunkcji i gramatyki, do sprawdzania merytoryczności tekstu – czy fakty są ze sobą zgodne, następują po sobie w sposób logiczny. Wreszcie błędy typograficzne – są to błędy związane z graficznym ułożeniem tekstu na stronie. Wchodzą w to wszelkie marginesy, interlinia, odstępy, pozostawanie wolnych liter na końcu linijki np. i na końcu linijki.
Po poprawieniu tych błędów tekst przechodzi do następnego etapu, czyli?

Korekta redakcyjna – prawie ostatni krok do publikacji

Korekta redakcyjna to długi proces, nad którym pracuje wiele osób o odpowiednich specjalistycznych umiejętnościach i wiedzy. Jest to gruntowny proces, który sprawdza pracę pod wieloma kątami językowymi.
Sprawia to, że z korektą redakcyjną spotykamy się praktycznie na ostatnim kroku publikacji. Wtedy nasz tekst jest dogłębnie sprawdzany, poprawiane są wszelkie błędy typograficzne, które źle wyglądałyby w formie drukowanej.
Po tym kroku tekst może zostać opublikowany.