Korektor tekstów to osoba, której zadania często są mylone z zadaniami redaktora. Aby uniknąć w przyszłości takiego błędu zapoznaj się z tym tekstem. Korektor – czym się zajmuje, jakie są jego zadania?

Korekta

Korektor to osoba odpowiedzialna za korektę tekstu. Korekta zaś polega na usuwaniu błędów ortograficznych, interpunkcyjnych, stylistycznych, gramatycznych, składniowych, czasami logicznych, estetycznych i merytorycznych.
Innymi słowy korektor zajmuje się wyłapywaniem i poprawianiem wszelkich błędów, dotyczących warstwy poprawności językowej.
W prostych słowach oznacza to, że korektor musi poprawiać wszelkie przecinki, kropki, i inne błędy w znakach interpunkcyjnych, ortograficzne pomyłki, błędy w nazwach własnych, wielkie i małe litery, umieszczanie “i”, “a” i innych partykuł na końcu linijki, usuwać niepotrzebne spacje.
W niektórych przypadkach poprawia zaś błędy, które dotyczą nie tylko warstwy gramatycznej tekstu, ale merytoryczności i logiczności. Na przykład poprawia nielogiczne zdania, błędne fakty, daty, wydarzenia, zbyt dużo powtórzeń, oznaczenia i poprawność cytatów. Nie jest to jednak “tradycyjny” zakres pracy korektorskiej.
Często tymi zdaniami powiązanymi z logicznością tekstu, merytorycznością i stylistką zajmuje się redaktor podczas redakcji tekstu.

Dlaczego warto korzystać z usług korektora?

Wydaje się, że korekta językowa jest łatwa. Wystarczy do niego znajomość gramatyki, interpunkcji i ortografii języka, w którym dokonywana jest korekta. Jednak jak się okazuje, wiele osób ulega złudzeniu poprawności tekstu.
Wydaje się nam, że tekst, który napisaliśmy jest poprawny pod tymi kątami i nie widzimy w nim błędów. Innym powodem błędów w tekście jest znajomość zasad gramatycznych i interpunkcyjnych.
O ile bowiem autokorekta w programie do pisania podkreśla nam literówki, to z interpunkcją jest już gorzej.
Dlatego korektor przeglądając nasz tekst może wyłapać kilkanaście błędów, o ile nie więcej.

Narzędzia pracy korektora

Tradycyjnie korektor pracował na tekście wydrukowanym lub rękopisie. Zaznaczał na marginesach możliwe błędy za pomocą specjalnych znaków korektorskich. Obecnie zaś korektorzy pracują w programach, które umożliwiają albo dodawanie komentarzy do danego fragmentu tekstu, albo “Śledzenie zmian”, które pokazują jakie zmiany naniósł na tekst korektor.