Od napisania tekstu do jego druku jest daleka droga. Tekst przechodzi wiele etapów, zanim zostanie dany drukarzowi do wydruku. Jak opracować tekst przed drukiem? Ile leży po stronie autora, a ile po stronie wydawnictwa/redakcji?

Opracowanie tekstu przez autora

Odnośnie opracowania tekstu o część rzeczy jest proszony sam autor danego tekstu. Po pierwsze nie powinien używać spacji i tabulatorów do wyrównania tekstu, jak również korzystać ze styli znakowych. Jest to bowiem zadanie osoby, która już w wydawnictwie przygotowuje układ typograficzny.
Autor powinien za to przesłać odpowiednio w osobnych dokumentach :
tekst główny – czyli ten podany do publikacji,
stronę tytułową – jeśli już ją posiada,
rysunki – tak samo jak w przypadku strony tytułowej
tabele, jeśli występują,
wszelkie potrzebne oświadczenia i licencję Open Acces.
Jeśli nasz tekst główny to wszelkiego rodzaju publikacje naukowe, opracowania, artykuły do czasopism branżowych, popularnonaukowych to powinien on zawierać następujące elementy :

  • tytuł w języku polskim i angielskim,
  • abstrakt – 250 słów w języku polskim i angielskim,
  • klasyfikację JEL,
  • słowa kluczowe – do 5 słów w języku polskim i angielskim,
  • wprowadzenie, podtytuły, wnioski/zakończenie,
  • przypisy,
  • bibliografię.

Opracowanie tekstu przez wydawnictwo/redakcję

Po dostarczeniu tekstu do redakcji, wydawnictwa tekst zostaje poddany redakcji merytorycznej i technicznej. Podczas tych etapów tekst przechodzi proces korygowania wszelkich błędów językowych, estetycznych, merytorycznych, stylistycznych, typograficznych.
Podczas tych etapów tekst jest poprawiany i czyszczony z wszelkich naleciałości, które pozostawia po sobie program w jakim autor pisał tekst np. stylów znakowych.
Gdy tekst przeszedł odpowiednią redakcję i zostały naniesione wszelkie potrzebne poprawki – za zgodą autora tekstu, a także usunięto wszelkie błędy typograficzne jak niepotrzebne spacje, przecinki, kropki tekst zostaje łamany.
Łamanie tekstu to etap którym zostaje nadany odpowiedni styl dla tytułów, samego tekstu, wszelkich tabel, śródtytułów, przypisów itd.
Ostatnim etapem często jest ponowna korekta możliwych błędów, które nie zostały zauważone wcześniej. Następuje po niej akceptacja autora i tekst zostaje przekazany do druku.