Redakcja to opracowanie tekstu polegające na wychwyceniu błędów nie tyle co językowych, a stylistycznych. W dodatku jest to sprawdzenie wszelkich cytatów, przytoczonych faktów, wydarzeń i dat. Jest to dość szerokie pojęcie, dlatego wyróżnia się różne rodzaje redakcji. Jedną z nich jest redakcja techniczna czyli adiustacja.

Co to jest redakcja techniczna?

Adiustacja to opracowanie tekstu, które ma ustalić jego formę typograficzną, czyli makietę inaczej layout publikacji. Jest to zadanie, bardzo mocno związane z treścią tekstu.
Dlatego redaktor techniczny musi ściśle współpracować z redaktorem merytorycznym, który odpowiada za tekst i z osobą z korekty redakcyjnej odpowiadającej za łamanie tekstu – czyli poprawianie błędów typograficznych w tekście lub odpowiedzialnej za poprawne “połamanie go” i implementującą makietę tekstu w programie komputerowym.

Co należy do zadań redakcji technicznej?

Redakcja techniczna opiera się na kilku podstawowych zadaniach, które muszą zostać wykonane. Jest to :

  • poprawa budowy całej publikacji pod kątem formalnym i technicznym
  • określenie formatu pracy, układu stron, łamów, marginesów,
  • określenie kroju, odmiany i stopnia pisma, tytułów i śródtytułów i ich rozmieszczenie,
  • określenie kroju, odmiany, stopnia pisma, wcięć i justowania akapitów, cytowań, przypisów i wypunktowań,
  • określenie formy i rozmieszczenia tabel, wykresów, rycin, ilustracji oraz sposobu ich oznaczenia,
  • nanoszenie wyróżnień niemerytorycznych, czyli kursywa, pogrubienie, podkreślenie,
  • dostosowanie tekstu do norm językowych, estetycznych, drukarskich,
  • wyrównanie spacjowania,
  • wszystkie inne zadania, które nie odnoszą się do treści intelektualnej tekstu, a mają wpływ na jego estetykę, czy ogólny wygląd.

Teksty naukowe

Trochę inaczej może wyglądać redakcja tekstów naukowych. Pojawiają się dodatkowe wytyczne, często związane z wymaganiami danej uczelni.

Kim jest redaktor techniczny?

Nad redakcją techniczną czuwa odpowiedni redaktor zwany redaktorem technicznym. Jego głównym zadaniem jest koordynacja prac nad daną publikacją. Musi czuwać, by treść tekstu zyskała odpowiednią i estetyczną formę.
Coraz częściej funkcję redaktora technicznego spełnia redaktor merytoryczny. Wtedy czuwa on nad całością procesu przygotowania do publikacji tekstu.